Studiebeurs

Wil jij een studie in Nederland (ver)volgen of een stage of master in het buitenland, maar heb je een financieel tekort? Wij verstrekken beurzen in de vorm van een gift, een renteloze lening of een combinatie daarvan. Kijk hieronder naar de mogelijkheden die we bieden en kies welke situatie op jou van toepassing is. Als je op de studiebeurs klikt, dan krijg je alle criteria te zien. Wil je ze goed bekijken om te beoordelen of jij hiervoor in aanmerking komt?

Studie Nederland

Master buitenland

Stage buitenland

Stichting De Korinthiërs en Voet Stipendium

Wij behandelen ook de beursaanvragen voor Stichting De Korinthiërs. De criteria voor deze studiebeurzen zijn hetzelfde maar wel met de extra eis dat je de Nederlandse nationaliteit hebt en een universitaire (geen kunsten) studie volgt. Je kunt op het aanmeldformulier aanvinken of je van deze mogelijkheid gebruik wil maken. Ook beurzen vanuit het Voet Stipendium vallen onder ons beheer. Hiervoor kun je zelf geen aanvraag doen. Het bestuur beslist over een eventuele toekenning.

Promotie in de Kunsten

Aan het einde van een promotietraject in de Kunsten presenteert een promovendus naast een proefschrift ook de artistieke resultaten van het onderzoek in de vorm van een concert, een performance, een tentoonstelling etc.
Het Fonds voor Promotie in de Kunsten biedt promovendi-kunstenaars de mogelijkheid om een beurs aan te vragen ten behoeve van de meerkosten die verbonden zijn aan deze artistieke presentatie. Voorwaarde voor toekenning van een beurs is dat het artistieke en academische deel één geheel vormen. Het Fonds is bedoeld voor promovendi in alle disciplines in de scheppende en uitvoerende kunsten die aan de Nederlandse Universiteiten worden aangeboden mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. De financiële bijdrage is maximaal € 2.500,-.

De periodes van aanvragen zijn: vóór 1 april, 1 september en 1 december.

Aanvraag indienen

Voor informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een beurs, het traject van aanvragen en de beoordeling daarvan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met:

Drs. Brigitte Elders (ambtelijk secretaris)
06.21855821
brigitte@ssvos.nl
(bereikbaar op maandag en donderdag)