Schenken

Het gedachtegoed van de stichters

De stichting is een particulier studiefonds. Zij financiert beurzen uit het vermogen dat de stichters haar hebben nagelaten. In navolging van hun gedachtegoed worden jaarlijks honderden financieel kansarme en ook talentvolle studenten gesteund. Voor deze studenten is dit financiƫle steuntje in de rug vaak onmisbaar om hun studie te kunnen voltooien. Ook kent de stichting een beperkt aantal studiebeurzen toe aan getalenteerde studenten die een stage of master in het buitenland willen volgen.

Wanneer jij je kunt vinden in het gedachtegoed van de stichters en de stichting en de vele studenten een warm hart toedraagt, dan kun je ons financieel ondersteunen door een schenking te doen.

Ons rekeningnummer is NL41 INGB 0656.4101.16 t.n.v. de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting te Haarlem. De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Elke bijdrage is van harte welkom!

Contact opnemen

Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting
E-mail: info@ssvos.nl
Telefoon: 06 21 85 58 21