background test image

 
select your language :
Schenken

De stichting is een particulier studiefonds. Zij financiert de studiebeurzen uit het vermogen dat de stichters haar hebben nagelaten.

De stichting helpt jaarlijks ongeveer 100 universitaire en HBO kunsten studenten. Voor deze studenten is dit financiële steuntje in de rug onmisbaar om hun studie te kunnen voltooien.
Bovendien kent de stichting een beperkt aantal studiebeurzen toe aan getalenteerde studenten voor een stage in het buitenland en aan een enkele studie in het buitenland die niet in Nederland gevolgd kan worden.

De behoefte aan ondersteuning is echter heel wat groter dan waaraan de stichting nu kan voldoen.
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw bijdrage komt daarom volledig ten goede aan het doel van de stichting.

Als u de stichting een warm hart toedraagt en wilt steunen, dan kunt u contact met ons opnemen of een (periodieke) storting doen.  
Ons rekeningnummer is NL41 INGB 0656.4101.16 t.n.v. de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting te Haarlem.
Elke bijdrage is van harte welkom!