Over ons

Geschiedenis

De stichting is een particulier studiefonds dat al meer dan 125 jaar bestaat. Geheel volgens het gedachtegoed van de maatschappelijk betrokken stichters werd op 17 oktober 1883 in Haarlem de Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting opgericht. Het doel van de stichting is, zoals verwoord in de statuten: ‘Verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunne studiën op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen of voort te zetten’.

Mevrouw Helena Gerardina Gerdessen – van Outeren, de weduwe van de Haarlemse huisarts dr. Hendrik Frederik Schuurman Schimmel, stelde hun vermogen ter beschikking om financieel kansarme en ook getalenteerde jongeren te helpen hun studie te voltooien. Door het verstrekken van studiebeurzen vanuit dit vermogensfonds wilde het sociaal zeer bewogen echtpaar de kansen in het leven van deze jongeren verbeteren.

dr. Hendrik Frederik Schuurman Schimmel

mevr. Helena Gerardina Gerdessen – van Outeren

De stichting anno nu

De stichting behoort nu tot een van de grotere studiefondsen in Nederland. Wat destijds bescheiden begon met het steunen van enkele studenten, is nu uitgegroeid tot het toekennen van meer dan een paar honderd beurzen per jaar.

Daarnaast behandelt de Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting ook de beursaanvragen voor Stichting De Korinthiërs. Ook behandelt ze op verzoek van De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de aanvragen voor het Voet Stipendium, uit de nalatenschap van de heer W. J. E. Voet. Uit de aanvragen van excellente universitaire studenten die een stage of studie in het buitenland willen volgen, selecteert de stichting studenten die voor een beurs uit het Voet Stipendium in aanmerking komen.

Ons bestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit hoogleraren aan verschillende Nederlandse universiteiten. Het bestuur komt 8 keer per jaar bijeen om de aanvragen te bespreken (niet in juli en augustus). De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Klik hier voor ons bestuursverslag
(2019), (2020), (2021),(2022) ,(2023)
en hier voor de staat van baten en lasten 
(2019), (2020), (2021),(2022) ,(2023)

Ons kantoor

Mw. Drs. B. E. M. Elders, secretaris
Mw. K. Boeser, secretaresse

Thans wordt het bestuur gevormd door: