background test image

 
select your language :
Geschiedenis

De Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting is op 17 oktober 1883 in Haarlem opgericht door mevrouw Helena Gerardina Gerdessen-van Outeren. Zij was weduwe van de in 1881 overleden
dr. Hendrik Frederik Schuurman Schimmel.

De stichting is een studiefonds dat jonge, verdienstelijke studenten, die in minder gunstige financiële omstandigheden verkeren, wil helpen hun studie op het gebied van wetenschap of kunst voort te zetten of te voltooien.

Terwijl vroeger niet meer dan enkele tientallen jonge mensen per jaar werden gesteund, ontvangen tegenwoordig ongeveer 100 studenten per jaar een studiebeurs van de stichting. Sinds haar oprichting heeft de stichting zo enkele duizenden studenten kunnen helpen.