background test image

 
select your language :
Criteria beurs studie in Nederland


Opleiding

Je volgt een fulltime studie aan:

 • Een Nederlandse universiteit
 • Een door het Rijk erkende HBO kunsten opleiding
 • Een HBO opleiding in Haarlem

Voor wie


 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
 • Je bent asielzoeker en wordt gesteund door het UAF
 • Je bent een student uit het buitenland, je studeert al enkele jaren met succes in Nederland en bent buiten je schuld in financiële moeilijkheden geraakt.

Voorwaarden


 • Je bent tussen de 18 en 30 jaar oud
 • Je hebt een succesvol begin met je studie gemaakt en studeert naar verwachting binnen een redelijke termijn af
 • Je bent niet meer in staat om je studie zelfstandig of met hulp van je ouders te bekostigen
 • Je hebt alle financieringsmogelijkheden (inclusief collegegeldkrediet) via DUO ingezet.

Wat de stichting niet steunt

 • Voorbereidende opleidingen, pre masters
 • Het eerste studiejaar
 • Theologie opleidingen
 • Promoties
 • Aanschaf pc's, laptops, muziekinstrumenten enz.
Beurs


Maximaal € 4.000 per jaar.

Eventueel meerdere jaren steun mogelijk.

Criteria beurs stage/wetenschappelijk onderzoek in het buitenland

Opleiding


Je volgt een fulltime Masterstudie aan een:

 • Nederlandse universiteit
 • Door het Rijk erkende HBO kunsten opleiding
 • HBO opleiding in Haarlem

Voor wie


 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.

Voorwaarden


 • Je stage/onderzoek duurt tenminste vijf maanden en moet een relevant aantal studiepunten opleveren
 • Je stage/onderzoek is een verplicht onderdeel van je Masterstudie en moet een belangrijke meerwaarde hebben voor je studie of loopbaan
 • Je bent een getalenteerde student met een cijfergemiddelde van tenminste 7,5
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening en collegegeldkrediet via DUO
 • De financiële bijdrage van je ouders moet in redelijke verhouding staan tot hun inkomen
 • Je aanvraag moet minimaal 3 maanden voor vertrek naar het buitenland ingediend worden.

Wat de stichting niet steunt

 • Uitwisselingen
 • Excursies, congresbezoeken, summercourses enz.
 • Studies in het buitenland in principe niet, uitgezonderd voor zeer getalenteerde studenten die een studie (gaan) volgen die niet in Nederland voorhanden is. In dit geval kun je contact opnemen met het bureau.

Beurs


Maximaal € 2.500.


Selectie


De selectie voor dit type beurzen is streng, omdat er maar een beperkt aantal beurzen beschikbaar is.