background test image

 
select your language :

Hoe vraag je een studiebeurs voor Nederland aan

Voldoet je  aanvraag aan onze criteria dan ga je als volgt te werk:
 

 • Ga naar de button "klik hier om een beurs aan te vragen" en kies voor het formulier studiebeurs Nederland
 • Vul het formulier volledig in
 • Download het formulier en print het uit
 • Onderteken het formulier !
 • Voeg een pasfoto toe op het formulier
 • Voeg alle gevraagde bijlagen toe
 • Verzend alle stukken naar ons postadres

Let op:
Alleen volledig ingevulde en
ondertekende formulieren met alle bijlagen worden in behandeling genomen.

Het bestuur vergadert 8 maal per jaar, niet in de maanden juli en augustus.

Bijlagen studiebeurs Nederland

Welke bijlagen moet je meesturen bij een aanvraag voor een studiebeurs Nederland

 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Advies studentendecaan van het algemene bureau studentenvoorzieningen van de universiteit / HBO instelling. Dit is geen studie adviseur!
 • Advies van de belangrijkste docent (alleen voor studenten aan HBO kunsteninstellingen)
 • Fotokopie van gewaarmerkte cijferlijst met opgave van behaalde studiepunten
 • Fotokopie van overzicht financiële positie bij DUO, rentedragende lening en collegegeldkrediet.