background test image

 
select your language :

Studiebeurs stage/wetenschappelijk onderzoek in het buitenland

Voldoet je aanvraag aan onze criteria dan ga je als volgt te werk:

 • Ga naar de button "klik hier om een beurs aan te vragen" en kies voor het formulier stage buitenland
 • Vul het formulier volledig in
 • Download het formulier en print het uit
 • Onderteken het formulier!
 • Voeg een pasfoto toe op het formulier
 • Voeg alle gevraagde bijlagen toe
 • Verzend alle stukken naar ons postadres

Let op:
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren met alle bijlagen worden in behandeling genomen.

Het bestuur vergadert 8 maal per jaar, niet in de maanden juli en augustus.

Bijlagen studiebeurs stage/wetenschappelijk onderzoek in het buitenland

Welke bijlagen moet je meesturen bij een aanvraag voor een stage/onderzoek in het buitenland
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Beknopt onderzoeksvoorstel
 • Advies studentendecaan van het algemene bureau studentenvoorzieningen van de universiteit / HBO instelling. Dit is geen studie adviseur!
 • Aanbevelingsbrief van een hoogleraar van de afdeling of sectie 
 • Gewaarmerkte cijferlijst met opgave van behaalde studiepunten
 • Fotokopie van overzicht financiële positie bij DUO, inclusief de rentedragende lening en collegegeldkrediet
 • Bewijs van goedkeuring stage / onderzoek door de opleiding
 • Brief ontvangende instantie