Wil jij een beurs aanvragen?

Ben jij ambitieus en wil je graag (verder) studeren, maar heb je buiten je schuld om niet voldoende financiële middelen om dat te bekostigen? Dan kun je bij ons een studiebeurs aanvragen!

De Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting verstrekt studiebeurzen aan talentvolle en ambitieuze, maar ook aan financieel kansarme jongeren. Dit doen we vanuit het fonds dat de stichters in 1883 hebben opgericht, maar ook vanuit stichting De Korinthiërs en het Voet Stipendium, de twee studiefondsen die wij eveneens beheren.

Met onze gift en/of renteloze lening als beurs krijgen studenten de mogelijkheid om in Nederland of het buitenland te studeren of hun studie voort te zetten, ook al hebben zij zelf daar de middelen niet voor. Wil jij weten of je ook in aanmerking komt voor een beurs? Hieronder lees je hoe je deze kunt aanvragen.

Je kunt een beurs aanvragen voor:

Studie Nederland

Master buitenland

Stage buitenland

Procedure

Hoe vraag je een beurs aan?

Kijk eerst welke situatie voor jou geldt. Selecteer hierna de beurs van je keuze en beoordeel of je aan alle criteria voldoet. Zo ja, dan kun je een beurs aanvragen.

Je doet dit door het aanvraagformulier in te vullen, compleet te maken met de bijbehorende documenten en naar ons te mailen. Alles nauwkeurig gecontroleerd en compleet? Dan kun je de aanvraag verzenden.

Tijdens onze bestuursvergaderingen bespreken we de aanvragen en beslissen we of een student in aanmerking komt voor een beurs. Dit kan een gift, een renteloze lening of een combinatie hiervan zijn.

De stichters

De Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting is op 17 oktober 1883 in Haarlem opgericht door mevrouw Helena Gerardina Gerdessen -van Outeren. Zij was weduwe van de in 1881 overleden dr. Hendrik Frederik Schuurman Schimmel.

Het doel van de stichters

‘Verdienstelijke jonge lieden van beiderlei kunne, die door minder gunstige omstandigheden daartoe niet in de gelegenheid zouden zijn in staat te stellen hunne studiën op het gebied van wetenschap en kunst te beginnen of voort te zetten’

dr. Hendrik Frederik Schuurman Schimmel

mevr. Helena Gerardina Gerdessen – van Outeren